Webshop-outlet.nl logo
Blog Banner Vlinders Schilderen

Vlinders schilderen

Geschreven door De Vlinderstichting

Vlinders hebben al vanaf de middeleeuwen kunstenaars geinspireerd. Zo is de kleine vos is te zien op werken van beroemde schilders als Hans Memling en Jeronimus Bosch. Het is wonderbaarlijk dat deze vlinder al die eeuwen heeft overleefd, tot in onze tijd.

Maar het staat nog helemaal niet vast dat deze mooie vlinder de komende eeuwen ook overleeft. Integendeel! De kleine vos, eens een huis- tuin- en en keukenvlinder, wordt steeds minder gezien. En dat geldt ook voor veel andere vlinders die tot in de vorige eeuw nog in groten getale rondvlogen in de natuur en in tuinen.

Hoe kan het dat een beestje als de kleine vos, al eeuwen bekend in ons land, nu nog zo weinig wordt gezien? Dat heeft te maken met de manier waarop we omgaan met de natuur. Met de grootschalige landbouw. Met verkeerd bermbeheer. Met de klimaatverandering.
Bloemenweides zijn verdwenen, door ruilverkaveling en intensivering weggevaagd. Voedselplanten voor rupsen worden steeds schaarser. Veel geschikte plekjes hebben plaats moeten maken voor huizen, wegen, industrie en landbouw. Niet alleen de kleine vos, maar bijna alle vlindersoorten hebben daar last van. De vorige eeuw zijn al vijftien vlindersoorten uit ons land verdwenen, en een aantal andere wacht binnen enkele jaren hetzelfde lot.

Natuurlijk is het leuk om die mooie vlinders – al dan niet met een beetje hulp – voor vergetelheid te behoeden door ze te schilderen, net als de oude meesters al deden. Maar het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de vlinders beschermd worden, om de voorwaarden te scheppen voor hun voortbestaan. En dat doet De Vlinderstichting. Alleen als iedereen ons helpt, zal men zich er de komende eeuwen over kunnen blijven verbazen, dat die kwestbare en kleurrijke beestjes die u hebt vastgelegd, nog steeds rondfladderen.

————-

Hoe kun je vlinders helpen?

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland en Europa. Bijvoorbeeld door onderzoek en adviezen over beleid en beheer, zodat de leefomstandigheden van vlinders en libellen verbeteren. Hierdoor worden overlevingskansen van vlinders en libellen vergroot en worden bedreigde soorten beschermd. Wij delen onze kennis met iedereen die ons kan helpen ons doel te bereiken: een natuur vol vlinders en libellen.

De Vlinderstichting ontvangt geen strucutrele subsidies. Daarom doen wij een beroep op iedereen die net als wij van vlinders houdt, om ons beschermingswerk te steunen.

Hoe kunt u helpen?

Blog Banner Vlinders Schilderen 1
Blog Banner Vlinders Schilderen 1
  • Steun met een gift
  • Word donateur
  • Richt uw tuin in voor vlinders
  • Neem De Vlinderstichting op in uw testament

www.vlinderstichting.nl

Geef een reactie